Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Bouw mee aan de HvA!!!

Stel je kandidaat voor de medezeggenschap

14 mrt 2019 08:16 | Medezeggenschap

Altijd al interesse gehad in medezeggenschap of vertegenwoordiger van de staven en diensten willen worden? Van 11 t/m 22 maart kun jij je kandidaat stellen voor de tussentijdse verkiezingen van de deelraden van de faculteiten* en de deelraad van de staven en diensten. De verkiezingen zelf vinden plaats van 6 mei t/m 17 mei.

Wat is het?

Als lid van de Medezeggenschap vertegenwoordig je HvA-studenten en -medewerkers, en laat je hun stem horen aan het bestuur. De Medezeggenschap werkt op verschillende bestuursniveaus binnen de hogeschool, de deelraden zijn daar een onderdeel van.

Jij en je deelraad houden zich bezig met het faculteitsbeleid, en werken daarbij samen met het hoofd van de faculteit. Bij veel beslissingen mag je als deelraad advies geven. Bij belangrijke beslissingen moet de deelraad ook instemmen. Als deelraadslid kan je ook zelf voorstellen indienen, bijvoorbeeld over werkdruk, klachtenregelingen en inclusie. Werk je bij de bestuursstaf of een gemeenschappelijke dienst? Dan is er de deelraad Staven en Diensten (DSD) waarvoor je jezelf kandidaat kunt stellen. De DSD bespreekt met de secretaris van de Hogeschool de organisatieontwikkelingen. Behalve via formele advies- en instemmingsrechten oefent de DSD op een informele manier invloed uit op besluit- en beleidsvorming, door middel van regelmatige gesprekken tussen volgteams en staf- en dienstdirecteuren over de jaarplannen, begrotingen en vooral over het strategisch personeelsmanagement dat zij binnen hun afdelingen voeren.

Wat levert het je op? 

Het is belangrijk werk, daarom word je ervoor vrijgeroosterd. Je hebt invloed op het beleid van jouw faculteit, staf of dient. Je ontwikkelt jezelf ook: door de dagelijkse bestuurspraktijk, en door cursussen en workshops die je krijgt aangeboden. Studenten ontvangen een vergoeding voor het raadswerk. Tot slot leer je veel mensen kennen van binnen en buiten de HvA. Alle reden dus om je kandidaat te stellen!


Hoe kan je je aanmelden?

Heel simpel. Ga naar de website van het Centraal Stembureau en stel je kandidaat!

*De verkiezingen worden niet gehouden in de faculteit Gezondheid omdat hier geen vacatures zijn ontstaan.