Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Gevraagd: feedback op profielschets Rector CvB

10 nov 2017 16:04 | Medezeggenschap

De CMR is door de Raad van Toezicht verzocht om in te stemmen met het functieprofiel voor de werving van de rector van het College van Bestuur. De CMR nodigt studenten en en medewerkers uit om feedback te geven op de profielschets voor de rector van het CvB.

De CMR is door de Raad van Toezicht verzocht om in te stemmen met het functieprofiel voor de werving van de rector van het College van Bestuur. De CMR nodigt studenten en en medewerkers uit om feedback te geven op de profielschets voor de rector van het CvB. Momenteel bestaat het CvB van de HvA uit twee bestuursleden. Het CvB wordt uitgebreid naar drie leden. Huib de Jong is momenteel voorzitter van het CvB en waarnemend rector van de HvA. Hanneke Reuling vervult de functie van collegelid met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering.

De Raad van Toezicht heeft de CMR een profiel voor de functie van rector van de HvA. De CMR heeft instemmingsrecht op dit profielschets. Alvorens een reactie te geven aan de Raad van Toezicht legt de CMR de profielschets voor aan studenten en medewerkers, zoals dat ook in het verleden gebeurd is.

Download hier de profielschets.

Geef je feedback via deze link

Reageren op de profielschets kan tot en met 20 november 2017.