Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Huisvestingsplan HvA en gevolgen voor FOO

14 nov 2017 13:25 | Medezeggenschap

De afgelopen weken heeft de faculteitsraad van FOO zich intensief bezig gehouden met het huisvestingsplan van de HvA. In een extra bijeenkomst over dit onderwerp en in de vergadering van 31 oktober hebben Marten Middendorp en Gijs Kant van bureau Republiq een toelichting gegeven op de plannen en vragen van de raad beantwoord.

Alhoewel de gevolgen van het huisvestingsplan voor FOO misschien niet zo ingrijpend zijn als voor andere faculteiten, zal ook FOO hier wel iets van merken, vooral in de ruimte voor werkplekken. Wat en hoe precies wordt in een later stadium uitgewerkt.

De CMR heeft instemmingsrecht op het huisvestingsplan en vraagt daarvoor advies aan de verschillende deelraden. Een belangrijk punt voor de faculteitsraad FOO is de mate waarin medewerkers en studenten betrokken worden bij en invloed kunnen uitoefenen op de invulling van de huisvestingsplannen voor FOO. De faculteitsraad adviseert dan ook aan de CMR om dit aspect nadrukkelijk te betrekken bij hun instemming en hun advies aan het CvB.