Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Verkiezingen medezeggenschap 2018

16 jan 2018 15:41 | Medezeggenschap

De verkiezingen voor de medezeggenschapsraden van de HvA komen er weer aan – dus ook voor de faculteitsraad van FOO! Dit jaar kunnen zowel medewerkers als studenten zich kandidaat stellen.

Heb je belangstelling voor de medezeggenschapsraad, dan zijn de volgende data belangrijk:

  • Kandidaatstelling: maandag 12 maart, 9.00 uur – vrijdag 23 maart, 17.00 uur.
  • Verkiezingen: maandag 7 mei, 9.00 uur – vrijdag 18 mei, 17.00 uur.

Studenten worden voor één studiejaar gekozen en medewerkers voor twee jaar. Het raadsjaar start op 1 september 2018.

Voor medewerkers is het belangrijk om te weten dat de uren die je krijgt voor de medezeggenschap moeten worden vrijgemaakt binnen je huidig aanstelling. Die uren zijn dus niet ‘extra’. Het is daarom aan te raden om je kandidaatstelling voor de faculteitsraad tijdig met je leidinggevende te overleggen, in verband met het inpassen van de uren voor medezeggenschap in je taakplaatje.

Behalve voor de faculteitsraad van FOO, kun je je ook kandidaat stellen voor de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de hele HvA.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de faculteitsraad of op de kiessite van de HvA. Je kunt ook contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de raad via fmr-foo@hva.nl.