Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Verhuizing FT naar Amstelcampus staat nog niet vast

23 feb 2018 13:02 | Medezeggenschap

Naar aanleiding van berichtgeving van het CvB op 15 februari blijkt er enige verwarring te zijn ontstaan onder HvA’ers over de huisvesting. Zodoende heeft de CMR (Centrale Medezeggenschapsraad) daarover vragen binnengekregen. Om opheldering te verschaffen geven wij hierbij onze kijk op de stand van zaken.

In het nieuwsbericht van het CvB staat dat de Faculteit Techniek van de Leeuwenburg naar de Amstelcampus verhuist. Echter, dat idee is nog in behandeling. Het staat dus niet vast. Datzelfde geldt voor het idee om speciale voorzieningen te laten bouwen voor de FT op het braakliggende stuk terrein op het Rhijnspoorplein. Ook is nog niet gezegd dat onderdelen van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) en aangrenzende (ontwerpers)opleidingen daarheen verhuizen.

Op 20 maart komen het College van Bestuur (CvB) en de CMR bijeen om een plan van aanpak omtrent de huisvesting verder te bespreken.