Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR heeft nieuw Dagelijks Bestuur

23 jan 2018 17:00 | Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft tijdens de vergadering van 16 januari 2018 een nieuw dagelijks bestuur (DB) gekozen. Het DB is in feite de coördinator van de CMR. Het DB verricht voorbereidende taken, voert opdrachten uit namens de CMR en bewaakt het proces op de verschillende dossiers.

Vanwege het tussentijdse vertrek van voorzitter Bram Buskoop diende er een nieuw DB gekozen te worden. Het DB bestaat de rest van het studiejaar uit drie medewerkers en twee studenten. De rol van voorzitter wordt vervuld door Mark van der Horst (medewerker). De rol van vicevoorzitter door Renske Hagen (student), de rol van secretaris door Pieter Claeys (medewerker) en de rol van penningmeester door Gerlof Donga (medewerker). Het DB heeft er voor gekozen om een algemeen lid toe te voegen aan het dagelijks bestuur, te weten Marwan Abou Mandour (student).

Ervaring

Het nieuwe DB heeft veel ervaring opgedaan in verschillende bestuursfuncties. Zo was Mark van der Horst in 16/17 nog vicevoorzitter van de CMR, terwijl Renske Hagen in dezelfde periode de functie van algemeen bestuurslid van de ASVA Studentenunie bekleedde. Pieter Claeys was in 16/17 voorzitter van de CMR. Gerlof Donga is een aantal jaar voorzitter geweest van de deelraad FDMCI. Marwan Abou Mandour doet voor het eerst bestuurlijke ervaring op.

De CMR bedankt Bram Buskoop, Mahesh Adhin en Cees Post voor hun inzet als DB-lid in de afgelopen maanden.