Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Marco Kloek 9 maanden studentassessor

9 mei 2018 09:55 | Medezeggenschap

Sinds 1 september 2017 heeft de HvA een studentassessor die als student onder andere de collegevergaderingen bijwoont en het CvB voorziet van advies. Binnenkort start de werving voor een nieuwe studentassessor. Huidig studentassessor Marco Kloek licht toe wat hij het afgelopen jaar gedaan heeft.

Hoe kijk je terug op je eerste 9 maanden als studentassessor?

Dit jaar was het eerste jaar dat we op de HvA een studentenassessor hadden. Het was voor mij dan ook een grote eer de eerste studentassessor bij een hbo-instelling in Nederland te zijn en deze rol te hebben mogen vormgeven.

Welke doelen had jij voor dit studiejaar en wat heb jij van deze doelen gerealiseerd?

Een van mijn eerste doelen in dit studiejaar was om de afstand tussen de studenten en het CvB te verkleinen. Ik heb geprobeerd om dit te bewerkstelligen door onder andere de contacten met studieverenigingen aan te halen. In de afgelopen maanden heb ik gemerkt dat men mij makkelijk weet te vinden om problemen een aandachtspunten de bespreken.

Kun je een voorbeeld geven van het verbeterde contact tussen de studieverenigingen en het CvB?

Er is dit studiejaar veel gebeurd. Een belangrijk dossier die nog altijd speelt is de discussie rondom de huisvesting van de HvA. Dit dossier zorgde voor veel onrust bij zowel studenten als medewerkers. Over dit dossier zijn verschillende gesprekken gevoerd met studenten en medewerkers, waarvan één tussen Huib de Jong (voorzitter CvB) en alle studieverenigingen die zijn aangesloten bij de commonroom op de Amstelcampus. Dit gesprek was ook een belangrijke stap voor het besluit om het conradhuis te bouwen.

Binnenkort start de werving voor een nieuwe studentassessor. Adviseer jij studenten om te solliciteren?

Als studentassessor wordt je voor één jaar benoemd, dus mijn termijn zit er per 31 augustus op. Ik kan zelf zeggen dat het een bijzondere ervaring is om een functie als deze te vervullen. Deze functie geeft je als student zoveel mogelijkheden om echt invloed te hebben op het beleid en alles dat binnen de HvA gebeurd. Je zit aan tafel bij de collegevergaderingen, de overleggen met de decanen en alle andere overleggen die belangrijk zijn voor de studenten. Studenten die interesse hebben in de functie zou ik zeker oproepen om te solliciteren als de vacature online staat.

Mocht je nog vragen hebben, of meer over de ervaringen van Marco willen weten? Mail de studentassessor op studentassessor-hva@hva.nl