Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Gezocht: studentleden voor het COBEX

11 jun 2018 12:35 | Medezeggenschap

De CMR is door het College van Beroep voor de Examens (COBEX) verzocht om twee studenten voor te dragen om in het COBEX plaats te nemen. De helft van de docent- en studentleden van het COBEX worden op voordracht van de CMR benoemd.

Het COBEX biedt vooral rechtsbescherming aan studenten tegen besluiten van examencommissies.  Studenten kunnen tegen besluiten van examencommissies binnen zes weken bij het COBEX in beroep gaan. Het COBEX op dat moment bestaande uit een onafhankelijke voorzitter, docentlid en studentlid bepalen dan op basis van het beroepschrift van de student, het verweerschrift van de examencommissie en de hoorzitting met beiden partijen of het besluit van de examencommissie correct genomen is.

Voor de rol van studentlid van het COBEX zoekt de CMR twee studenten om voor te dragen. In onderstaand profielschets staat een taakomschrijving van wat een COBEX lid doet en wat er van een lid verwacht wordt.

Sollicitaties d.m.v. korte motivatiebrief en CV betreffende deze vacature kunnen tot en met 25 juni 2018 worden gericht aan Pascal Brugmans, ambtelijk secretaris van de CMR, cmr@hva.nl met als onderwerp “Sollicitatie COBEX”. Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij naar de Ody Jungst o.jungst@hva.nl of Sabrina Leurs s.a.leurs@hva.nl van de afdeling juridische zaken. Naar aanleiding van het aantal sollicitaties wordt gekeken of er gesprekken tussen een afvaardiging van de CMR en de kandidaten dienen te worden georganiseerd. Op 3 juli stemt de CMR over de voordracht van de verschillende COBEX-leden.

Voor meer informatie over het COBEX zie:

https://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/praktisch/praktisch/content/folder/juridische-zaken/loket-beroep-bezwaar-en-klacht/college-van-beroep-voor-de-examens/college-van-beroep-voor-de-examens.html