Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Weg met de wegwerpflesjes?!

14 mrt 2018 12:43 | Medezeggenschap

In januari heeft de faculteitsraad voorgesteld om de verkoop van wegwerpflesjes water uit het KSH te weren. Het kraanwater in Amsterdam is immers van uitstekende kwaliteit en er zijn voldoende tappunten van Join the Pipe in het gebouw.

De faculteitsraad wil er in het algemeen naar streven om het aanbod bij de verkooppunten van eten en drinken duurzamer te maken. Het management van FOO ondersteunt de raad in dit plan. Onlangs is er een eerste overleg geweest met Facility Services om te onderzoeken hoe dit voornemen het best ten uitvoer gebracht kan worden.

Om te beginnen zal aan cateraar Cormet worden voorgesteld een tappunt van Join the Pipe in het restaurant in het TTH te plaatsen, zodat daar direct een alternatief voor een plastic flesje water voorhanden is. Verder is er ook gebrainstormd over andere zaken zoals een betere afvalscheiding en meer alternatieven voor vlees. Dit plan zal niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zijn, maar de eerste stappen zijn gezet!

De faculteitsraad van FOO wil ook anderen binnen de HvA interesseren voor dit plan en zal hierover contact opnemen met de CMR en de deelraden van andere faculteiten, om te beginnen met de deelraad van FDMCI, de andere gebruiker van het restaurant in het TTH.

Dit initiatief van de faculteitsraad sluit mooi aan bij het FLOOR-evenement ‘HvA petflesvrij’, op dinsdag 17 april van 17.00 - 18.30 uur in de hal van het KSH.