Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Strategiesessie tussen Medezeggenschap en College van Bestuur

15 mrt 2018 08:41 | Medezeggenschap

Op 6 maart hebben de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en het College van Bestuur (CvB) een strategiesessie belegd. Beide partijen hebben in verschillende rondes gesproken over co-creatie en professionalisering van de medezeggenschap (foto).

De aanwezigen hebben geconcludeerd dat voor co-creatie de medezeggenschap vanaf het begin geïnformeerd moet worden bij een onderwerp. Extra scholing zou goed uitkomen. Ook hebben zowel de CMR als het CvB geconcludeerd dat niet alle onderwerpen zich lenen voor co-creatie. – Zowel de CMR als het CvB vinden dat niet alle onderwerpen geschikt zijn voor co-creatie. Is dat wel zo, dan is het belangrijk dat de medezeggenschap vanaf het begin geïnformeerd moet worden bij een onderwerp. Extra scholing zou goed uitkomen.

Op het gebied van professionalisering hebben de CMR en het CvB besproken dat het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden moet worden verbeterd. Sommige dossiers hebben een lange doorlooptijd waardoor nieuwe leden tijd nodig hebben om ermee vertrouwd te raken. Beide partijen gaan kijken hoe het inwerkprogramma voor raadsleden kan worden aangepast zodat nieuwe leden al vanaf de bekendmaking van de uitslag worden betrokken bij het raadswerk.

Een werkgroep vanuit de CMR gaat de uitkomsten van de strategiesessie gezamenlijk met het CvB uitwerken.