Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Stel je kandidaat voor de Medezeggenschap!

15 mrt 2018 08:44 | Medezeggenschap

Je bent nieuwsgierig, kritisch en werkt graag samen. Je hebt je eigen mening over de HvA en die laat je graag horen. Dan ben je bij de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de deelraden aan het juiste adres!

De CMR en de deelraden zijn op zoek naar nieuwe leden voor komend studiejaar. De kandidaatstelling voor de CMR en de deelraden is voor zowel studenten als medewerkers van start gegaan. Met kussengevechten is aandacht gevraagd voor de kandidaatstelling (foto). Kom op voor de belangen van HvA’ers en stel je kandidaat! De deadline is 23 maart 17.00 uur.

De Centrale Medezeggenschapsraad heeft jou een hoop te bieden:

·         Ben je student? Dan krijg je ongeveer een tientje per uur betaald. Ben je medewerker, dan wordt er in je takenpakket rekening gehouden met je werk voor de Medezeggenschap;

·         Je leert een hoop mensen kennen, zowel binnen als buiten de HvA;

·         Je krijgt gratis cursussen aangeboden om jezelf te ontwikkelen;

·         Werk in de Medezeggenschap staat goed op je cv;

·         Je hebt invloed op het beleid op de HvA.

Nadat de kandidaten zich gemeld hebben vindt er een kandidatenbijeenkomst plaats op dinsdagmiddag 3 april. Dan worden er workshops georganiseerd over hoe je campagne kunt voeren. Daarna gaat de verkiezingstijd verder met de stemperiode. Alle HvA’ers kunnen stemmen van 7 mei om 9.00 uur tot en met vrijdag 18 mei om 17.00 uur via de website van het Centraal Stembureau. Tenslotte laat het Centraal Stembureau aan de kandidaten weten of ze zijn gekozen in de Centrale Medezeggenschapsraad en/of deelraad.