Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Ontwikkeling opleiding Leraar Techniek

14 mrt 2018 12:39 | Medezeggenschap

In februari heeft de faculteitsraad uitgebreid met de decaan en docenten van de opleiding Leraar Techniek gesproken over het voornemen van het MT FOO om per september 2019 geen nieuwe studenten meer aan te nemen bij de bacheloropleiding Leraar Techniek. Zoals iedereen wel zal weten is dit besluit inmiddels genomen. 2018-2019 is het laatste studiejaar waarin studenten kunnen starten met de opleiding Leraar Techniek. Dit geldt alleen voor de bacheloropleiding en niet voor de Associate Degree.

Het docententeam van de beide techniekopleidingen (Mens & Technologie en Techniek) wil graag werken aan een versterking en verbreding van de opleiding Mens &Technologie (M&T), waardoor deze opleiding ook studenten bedient die anders voor Leraar Techniek zouden hebben gekozen. Studenten krijgen zo een breder uitstroomprofiel en zullen beter zijn toegerust op het werkveld. Het docententeam ondersteunt dan ook het besluit geen nieuwe studenten Techniek meer aan te nemen per september 2019.

Er zijn echter ook zorgen over de instroom van studenten voor M&T, over de voorlichting en werving die nodig zijn om die instroom niet te laten dalen en over de inzet van het personeel. Op uitdrukkelijk verzoek van de raad heeft de decaan daarom toegezegd dat:

  1. De faculteit de komende twee jaar gericht aandacht zal besteden aan de versterking van de voorlichting en werving van nieuwe studenten voor de opleiding Mens &Technologie.
  2. De faculteit in deze periode nader onderzoekt op welke wijze de opleiding Mens & Technologie nog beter kan aansluiten op de ontwikkelingen in en behoeften van het afnemende en veranderende werkveld en – waar mogelijk – in deze periode start met gewenste/noodzakelijke aanpassingen ter versterking.
  3. De faculteit garandeert dat een mogelijke daling van instroom van studenten in de opleiding Mens & Technologie de komende twee jaar niet ten koste zal gaan van de contacttijd en inzet van personeel in de opleiding Mens & Technologie.

De decaan heeft laten weten dat het de uitdrukkelijke inzet van het management is om de lerarenopleiding M&T verder te versterken. Daarop heeft de faculteitsraad ingestemd met het voornemen om per september 2019 geen nieuwe studenten meer aan te nemen bij de bacheloropleiding Leraar Techniek.