Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Stel jij je kandidaat voor de faculteitsraad FOO?

14 mrt 2018 12:54 | Medezeggenschap

Ben jij iemand die graag meedenkt en meepraat over alle zaken die van belang zijn voor de faculteit; van het starten van de nieuwe opleiding Duits tot het verbeteren van de module-evaluaties of het duurzamer maken van het aanbod in de kantine? Dan zoekt de faculteitsraad FOO jou!

Tot vrijdag 23 maart, 17.00 uur, kun jij je kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraden van de HvA, dus ook voor de faculteitsraad van FOO! Dit jaar worden studenten en medewerkers gekozen.

De faculteitsraad denkt en praat mee over alles wat van belang is voor de faculteit. Twee belangrijke thema’s die elk jaar op de agenda van de raad staan zijn de OER en de begroting van FOO. De raad vergadert twee keer per maand op dinsdag van 17.00 – 18.30 uur, waarvan één keer in overleg met de decaan. Voor het raadswerk krijg je een vergoeding op basis van 0,125 fte (ongeveer 5 uur per week).

Medewerkers; let op! Deze tijd moet worden vrijgemaakt binnen je huidige taakplaatje en is dus niet ‘extra’. Wil je je kandidaat stellen? Overleg dan tijdig met je leidinggevende over het inpassen van de uren voor de medezeggenschapsraad.

Wil je meer weten? Kijk dan op de informatiepagina van de faculteitsraad FOO of neem contact op met de ambtelijk secretaris: fmr-foo@hva.nl.

Je kunt je kandidaat stellen via verkiezingen.mijnhva.nl.

De verkiezingen zijn van 7 t/m 18 mei.

Het raadsjaar start op 1 september 2018.