Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR stemt in met formats Onderwijs- en Examenregelingen 18/19

15 mrt 2018 08:37 | Medezeggenschap

Op 6 maart heeft de CMR ingestemd met de formats Onderwijs- en Examenregelingen (OER) voor het studiejaar 2018/2019. In december 2017 stemde de CMR nog niet in omdat onder andere de definitie van ‘eerste kans’ rond tentamens nog ontbrak.

Het CvB en de CMR hebben inmiddels ‘eerste kans’ gedefinieerd om onduidelijkheid bij de inschrijving voor tentamens te verminderen. De definitie van ‘eerste kans’ is met ingang van studiejaar 2018/2019 als volgt: “De eerste kans voor het tentamen is de eerste gelegenheid, direct aansluitend aan het gevolgde onderwijs.”

Als je het eerste tentamen niet maakt zonder afmelding, dan is elke volgende gelegenheid een herkansing. Maak je hem wel maar haal je een onvoldoende, dan geldt hetzelfde. Haal je het vak niet en doe je het vak opnieuw in een volgend studiejaar? Dan is het ook een herkansing.