Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Nieuwe opleiding Duits

22 sep 2017 14:30 | Medezeggenschap

Vlak voor de zomer werd bekend dat FOO een aanvraag voor een licentie Duits wil indienen.

De Hogeschool Inholland neemt vanaf dit studiejaar geen nieuwe studenten voor de tweedegraadsopleidingen meer aan en de HvA heeft op dit moment geen opleiding Duits. Daarmee dreigt deze opleiding verloren te gaan voor de regio Amsterdam en Noord-Holland.

Al voor de zomer heeft de faculteitsraad (FMR) hierover vragen gesteld aan de decaan en erop aangedrongen dat er een goede oplossing gevonden wordt voor studenten die belangstelling hebben voor Duits én voor de scholen die een tekort hebben aan docenten Duits.

Ook op dit moment staat dit punt hoog op de agenda van de FMR. De FMR heeft instemmingsrecht op het uitbreiden van het onderwijsportfolio van FOO, dus ook op de aanvraag voor een licentie Duits.

Belangrijke vragen zijn wat de financiële gevolgen zijn van het starten van een nieuwe opleiding Duits, bv. of dat niet ten koste gaat van bestaande opleidingen, en hoe de financiële gevolgen moeten worden afgewogen tegen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de lerarenopleiding Duits te behouden voor de regio.

In de vergaderingen van 12 en 26 september zijn deze vragen uitgebreid besproken met de opleidingsmanager Talen en met de decaan. Op 26 september heeft de FMR ingestemd met de aanvraag voor een licentie voor een tweedegraadslerarenopleiding Duits.