Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Nieuw dagelijks bestuur FMR FOO

22 sep 2017 14:21 | Medezeggenschap

In de eerste vergadering na de zomer heeft de faculteitsraad FOO een nieuw dagelijks bestuur gekozen.

Het DB bestaat in 2017-2018 uit drie personen:
- Remy Wilshaus, docent Pabo: voorzitter
- Kübra Erkoca, student Maatschappijleer: vicevoorzitter
- Jan Bouwma, servicemanager ICT: algemeen lid
Met deze keuze vormt het nieuwe DB een prettige mix van nieuw elan en bewezen ervaring!