Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Speerpunten CMR 2016-2017

Diversiteit, Co-creatie en Community Building

28 sep 2016 14:00 | Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft tijdens haar inwerkweekend drie speerpunten opgesteld, deze zijn aangenomen in de CMR-vergadering van 20 september. De drie speerpunten hangen samen en zijn niet los van elkaar te zien.

1. Diversiteit:
Diversiteit gaat over gender, etnische achtergrond, maar ook breder over normen en waarden en cultuur: gelijke kansen en inclusiviteit voor iedereen en gelijkwaardigheid in dialoog. De CMR volgt in studiejaar 2016-2017 verschillende thema’s op het gebied van diversiteit en inclusiviteit nauwgezet op, bijvoorbeeld de implementatie van het HvA-beleid voor studeren met een functiebeperking. Ook andere diversiteitsonderwerpen wil de CMR op tafel leggen, zoals de combinatie studie en ouderschap. Met dit speerpunt wil de CMR alle projecten en plannen toetsen op diversiteit en daarbij de vraag stellen of ze recht doen aan de veelkleurigheid van de HvA-studenten en -medewerkers. Een transparant, goed geïmplementeerd en gedragen diversiteitsbeleid vindt de CMR onmisbaar voor de HvA.

2. Co-creatie:
Met 'co-creatie' als speerpunt legt de CMR alle plannen en projecten langs de meetlat van betrokkenheid en draagvlak. Wie schoof aan bij de tekentafel van een ambitieus plan en gebeurde dit in een bottom up proces, in plaats van top down? Zijn alle partijen betrokken in het proces? Is er echt bij de hele achterban geëvalueerd en is hun stem daadwerkelijk meegenomen bij het maken van nieuw beleid? Co-creatie gaat over de betrokkenheid van de hele HvA-gemeenschap, en is dus veel breder dan betrokkenheid van de medezeggenschap. De CMR wil de koppeling met de hele HvA-gemeenschap zowel bewaken als stimuleren, via eigen initiatieven (inclusieve events) en in contacten met betrokken partijen (stafafdelingen, deelraden, opleidingen, etc.).

3. Community Building:
Community Building gaat over je thuis en je verbonden voelen, met als doel een HvA-gemeenschap waar mensen trots op kunnen zijn, omdat ze zich gehoord voelen, en er met hun behoeftes, ambities en achtergrond rekening gehouden wordt. Dit speerpunt sluit aan bij lopende participatieprojecten en is belangrijk bij onderwerpen als huisvesting, de facilitering van studie- en studentenverenigingen en het extracurriculaire aanbod van de HvA (bijvoorbeeld sport, debat en bezinning).

Wil je graag meer informatie over deze speerpunten van de CMR? Neem dan contact op met Katie Kostova (Katie.Kostova@hva.nl) en Marie Meeusen (m.meeusen@hva.nl).