Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Gevraagd: feedback op profielschets Voorzitter CvB

9 mei 2017 12:30 | Medezeggenschap

Sinds 1 maart heeft de HvA weer een eigen College van Bestuur (CvB). De CMR nodigt studenten en en medewerkers uit om feedback te geven op de profielschets voor de voorzitter van het CvB.

Met de ontvlechting van het College van Bestuur UvA-HvA heeft de HvA weer een eigen, zelfstandig bestuur gekregen. Momenteel bestaat het CvB van de HvA uit twee bestuursleden. In de toekomst wordt het CvB uitgebreid naar drie leden. Huib de Jong is momenteel rector van de HvA en waarnemend voorzitter van het CvB. Nico Molenaar vervult tijdelijk de functie van collegelid met de portefeuille financiën.

De Raad van Toezicht heeft de CMR een profiel voor de functie van Voorzitter van het CvB voorgelegd. De CMR heeft instemmingsrecht op deze profielschets. Alvorens een reactie te geven aan de Raad van Toezicht legt de CMR de profielschets voor aan studenten en medewerkers, zoals dat ook in het verleden gebeurd is.

Download hier de profielschets.

Geef je feedback via deze link

Reageren op de profielschets kan tot 19 mei 2017.