Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR stemt onder voorbehoud in met studentenstatuut.

29 jun 2017 13:37 | Medezeggenschap

De CMR heeft in de vergadering van 20 juni 2017 onder voorbehoud ingestemd met het studentenstatuut voor het studiejaar 2017/2018. Het voorbehoud dat de CMR heeft gemaakt heeft betrekking op het collegegeldvrij studeren voor bestuursleden van door het ministerie van OCW erkende organisaties als het LAKS, SOM, ISO en LSVB.

Het studentenstatuut

In het Studentenstatuut zijn de belangrijkste rechten en plichten vastgelegd van de (toekomstige) studenten aan de HvA. Het statuut bestaat uit een algemeen deel, dat voor alle deelnemers geldt en een bijzonder deel, dat gekoppeld is aan een opleiding of een groep van opleidingen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het studentenstatuut hebben betrekking op onder andere het collegegeldvrij besturen voor bestuursleden van door het ministerie van OCW erkende organisaties, de aanmelding voor de SKC of de SKA. Tot slot worden er studentleden aan de Geschillenadviescommissie toegevoegd.

Het studentenstatuut 2017/2018 zal met ingang van het nieuwe studiejaar in werking treden.