Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Instemming OER FOO

27 jun 2017 15:37 | Medezeggenschap

De faculteitsraad heeft op 13 juni ingestemd met alle OERen 2017-2018 van FOO. Aan de belangrijkste bezwaren die de raad nog had, is in de loop van mei en juni tegemoet gekomen.

Het voor de raad belangrijkste knelpunt betrof de onduidelijkheid over de procedure die gehanteerd wordt bij de inschrijving voor tentamens. In de OER is nu een verwijzing naar deze procedure opgenomen (in art. 4.1), zodat in het nieuwe studiejaar voor iedereen duidelijk moet zijn hoe de inschrijving voor tentamens verloopt en wat je moet doen als er iets is misgegaan bij de inschrijving.

Verder staat er nu duidelijk in de OER van alle opleidingen welke vakken 'praktische oefeningen met verplichte deelname' zijn en is er voor de tweedegraadsopleidingen een overgangsregeling opgenomen in verband met het verjaren van vakken.