Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

DSD formeert netwerk onder achterban

30 jun 2017 13:49 | Medezeggenschap

De DSD gaat haar grenzen verleggen: een netwerk van contactpersonen binnen de staven en diensten zorgt voortaan voor een actieve relatie met de achterban. Er hebben zich tot nu toe meer dan 10 contactpersonen aangemeld. Whatsapp is hierbij het belangrijkste communicatiekanaal.

Op een speciale bijeenkomst van de DSD hebben de raadsleden de aandachtsgebieden voor de komende periode vastgesteld. De DSD gaat zich richten op: het opstellen van het HvA-Huisvestingsplan, het opstellen van het Uitvoeringsplan van de Diensten, de jaarplan en begrotingen cyclus, duurzame inzetbaarheid, de verhouding van de DSD ten opzichte van de GOR, werkdruk onder OBP en het organisatieplan DSZ/StS.

Om deze onderwerpen goed te kunnen voorbereiden is contact met de achterban van zeer groot belang. Daarom is de DSD al enige tijd bezig met het werven van contactpersonen voor alle afdelingen. Interesse? Neem contact op met onze voorzitter Roderik van der Wilk, r.b.van.der.wilk@hva.nl of onze griffier Pascal Brugmans dsd@hva.nl.