Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CvB stelt studentassessor aan.

29 jun 2017 13:14 | Medezeggenschap

De HvA heeft per 1 september 2017 een studentassessor in de persoon van Marco Kloek. Dit heeft het CvB bekendgemaakt. De studentassessor wordt aangesteld om het CvB vanuit studentenperspectief adviseren over alle onderwerpen die ter tafel komen. De CMR pleit al langer voor de aanstelling van een studentassessor, hetgeen nu dus gerealiseerd is.

Tijdspad

Al vanaf september 2016 is de studentgeleding van de CMR bezig om mede naar voorbeeld van de UvA een studentassessor aan het CvB toe te voegen. Hiervoor zijn verschillende gesprekken gevoerd met rector van de HvA Huib de Jong. Ook kwam oud studentassessor van de UvA Lianne Schimdt haar rol aan de UvA toelichten. Op 13 februari heeft de CMR het CvB verzocht om in samenspraak met de raad te besluiten om een studentassessor op
centraal niveau of op faculteitsniveau of allebei op de HvA een aanstelling krijgen. Uiteindelijk is gekozen om een student assessor op centraal niveau aan te stellen. De aanstelling van Marco Kloek tot studentassessor heeft plaatsgevonden via een benoemingsadviescommissie bestaande uit zowel de RvT, het CvB als twee studentleden van de CMR.

CMR blij met aanstelling studentassessor

Marco Kloek is blij met zijn benoeming en vindt het van groot belang dat alle onderwerpen die in het CvB worden besproken, ook vanuit een studentenperspectief worden belicht. Pieter Claeys ziet als voorzitter van de CMR de benoeming van Marco Kloek als een belangrijk moment in de zeggenschap van de HvA. “Bij alle geledingen van de HvA is studentparticipatie enorm belangrijk. Ook op CvB-niveau. Daarom hebben wij ons als CMR hard gemaakt voor de komst van een studentassessor.

Interview Marco Kloek

Op 19 april werd al een interview met Marco Kloek gepubliceerd over zijn werkzaamheden als raadslid. Via onderstaande link is het interview nogmaals te lezen.