Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Stefan Vuijst

De Centrale Medezeggenschapsraad stelt zich voor

22 mrt 2017 15:25 | Medezeggenschap

In deze rubriek stellen wij wekelijks een CMR lid aan jullie voor door middel van een persoonlijk interview. Deze week is dat student-lid en secretaris van de centrale medezeggenschapsraad; Stefan Vuijst

Wie ben je en wat is je functie binnen de CMR?

Ik ben Stefan, 24 jaar en derdejaars student Ergotherapie. Dit is mijn eerste jaar in de CMR en ik ben dit jaar secretaris binnen het Dagelijks Bestuur. Hiernaast ben ik lid van de deelraad van faculteit Gezondheid, waar ik ook secretaris ben. Hiernaast was ik tot vorig jaar voorzitter van mijn opleidingscommissie.

Heb je verder nog hobby’s naast de CMR?

Ja, ik houd van fitnessen. Al heeft dit door al mijn bezigheden een beetje een tweede prioriteit gekregen. Hiernaast vind ik het erg leuk om met vrienden een biertje thuis of in de kroeg te drinken en houd ik van gamen, films en muziek. Ik ben geïnteresseerd in astronomie en geschiedenis, en dan vooral mythologie vind ik erg leuk om over te lezen. In de zomer ga ik graag varen, vissen en barbecueën.

Waarom heb je ervoor gekozen om in de CMR te gaan?

Toen ik net bij de opleidingscommissie was gekomen, hoorde ik van de medezeggenschapsraad. Ik was hier meteen vrij enthousiast over en ik heb mij dat jaar opgegeven voor de CMR. Ik heb toen jammer genoeg niet genoeg stemmen gehaald, maar ik hoorde nog steeds veel verhalen over wat er allemaal bij de CMR gebeurde. Toen heb ik mij het jaar erop weer verkiesbaar gesteld en heb ik wél genoeg stemmen behaald. De aanhouder wint immers!

Voelt dit als een voorbeeldfunctie?

Het voelt niet als een voorbeeldfunctie, maar ik vind het wel erg belangrijk dat ik laat zien dat ik betrokken ben bij de hogeschool. Ik luister naar de achterban en kijk naar wat er allemaal in de organisatie gebeurt. Hier geef ik mijn eigen mening dan over en vervolgens breng deze en de mening van mijn medestudenten mee naar de vergadering. Ik denk dat ik als persoon niet ben veranderd ten opzichte van vóór de CMR, maar het is een ongelooflijk mooie kans en leerpositie als student zijnde.

Had je een bepaald doel voor ogen toen je bij de CMR kwam?

Toen ik bij de opleidingscommissie zat was ik al bezig met studentenbetrokkenheid, wat ik erg belangrijk vind. Ik zag toen dat bijna in de hele HvA studenten nog veel meer betrokken zouden kunnen worden (en zouden moeten worden). Het probleem waar mensen dan wel tegenaan lopen is; hoe krijg je dat voor elkaar terwijl je tegelijkertijd aan het studeren bent?’ Dit is iets wat ik graag verbeterd zou zien, omdat het belangrijk is dat studenten de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen, ook binnen een organisatie.

Wat zijn jouw sterke eigenschappen als CMR lid?

Ik probeer altijd de vrede te bewaren en ik heb een goed overzicht van wat de gevolgen zijn van bepaalde beslissingen. Hiernaast ben ik zelf erg nuchter en rustig, wat kan helpen om mensen tijdens of na felle discussies weer rustig te krijgen. Ik probeer mij altijd in te lezen voor de vergaderingen en daardoor vorm ik zelf een mening die ik kan verdedigen. Ik denk dat ik heel ambitieus ben en daarmee een harde werker die alles uit het leven wil halen.

Denk je dat jouw achterban jou ziet als de ‘spokesperson’ van FG?

De mensen van mijn opleiding kloppen al snel bij mij aan als zij vragen hebben over dingen als het Onderwijs en Examen Reglement en gebeurtenissen binnen de hogeschool. Doordat ik mij al tweeënhalf jaar bezighoud met medezeggenschap, merk ik ook dat steeds meer mensen van andere opleidingen binnen mijn faculteit naar mij toe komen en herkennen. Ik probeer in deze positie vooral de student te zijn die mensen bij elkaar brengt. Studenten moeten uiteindelijk hun eigen spokesperson zijn. Ik wil ze alleen naar de juiste deur toe brengen, zij moeten er zelf doorheen stappen.

Waar ben je op dit moment mee bezig binnen de CMR?

Binnen de CMR zijn wij met heel veel bezig. De afgelopen tijd zijn onderwerpen zoals de bestuurlijke ontvlechting van de UvA en de HvA veel aan de orde geweest. Ik, maar ook de rest van het Dagelijks Bestuur, zijn hier veel tijd aan kwijt geweest. Daarnaast heb ik geprobeerd om het contact met de ASVA (Algemene Studenten Vereniging Amsterdam) en de CSR (Centrale Studenten Raad van de UvA) op te bouwen en te behouden. Graag zou ik dit jaar ook nog mijn eigen speerpunten verwezenlijken. Wat mij betreft is dit het verbinden van studenten en hen de mogelijkheid geven tot zelfontplooiing buiten regulier onderwijs. Hiermee ben ik voor de kerst begonnen, door aan te sluiten bij vergaderingen van Participatie HvA en Student Engagement. Zij zijn nu bijvoorbeeld bezig met het creëren van platformen waar ik zelf mijn steentje aan wil bijdragen en graag input voor wil leveren.

Wat wil je dit jaar bereiken?

Als ik eenmaal klaar ben met dit raadsjaar, wil ik dat er iets staat waar studenten nog tien jaar profijt van kunnen hebben. Dat ik bij wijze van spreken over tien jaar terug kom en nog steeds iets zie waar ik zelf aan bij heb gedragen.

Wat vind je het leukste aspect van de CMR?

Het leukste aspect vind ik dat je heel veel verschillende mensen leert kennen, zowel studenten als medewerkers. Daarnaast vind ik het heel leuk dat ik delen van mijn opleiding meteen leer toe te passen en zie hoe het er aan toe gaat in de echte wereld, in plaats van alleen in de boeken.

Bedankt voor dit interessante interview, is er verder nog iets wat je kwijt wilt?

Als er vragen zijn met betrekking tot de medezeggenschap, maar ook over wat mijn opleiding Ergotherapie inhoudt, kunnen mensen mij altijd bereiken. Ook komen er binnenkort weer medezeggenschapsborrels, die hopelijk druk bezocht zullen worden. Dit zijn leuke momenten om mensen te leren kennen en je netwerk te vergroten! Als laatste, het is belangrijk om te weten dat je in de medezeggenschapsraad niet zit om beleid te maken, maar om beleid te controleren en waar nodig de zeggenschap te wijzen op tekortkomingen. Hiervoor is input altijd erg welkom!

Interview door Lisa Ubachs
Lid commissie communicatie Centrale Medezeggenschapsraad