Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Uitslag CMR-peiling profielen nieuwe bestuurders HvA-UvA

8 okt 2015 15:00 | Medezeggenschap

Begin september ontvingen de medezeggenschapsraden van de HvA en UvA de concept-profielschetsen voor de werving van nieuwe leden van het College van Bestuur HvA-UvA. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft naar aanleiding van de profielschetsen een digitale enquête uitgestuurd aan de HvA-gemeenschap, de raad heeft daar in totaal 590 reacties op ontvangen.

Bij de benoeming van nieuwe leden van het College van Bestuur van de HvA-UvA heeft de CMR instemmingsrecht op de profielschetsen en is de medezeggenschap vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissies. Op dit moment liggen de profielschetsen voor de positie van Collegevoorzitter en de positie van Rector Magnificus UvA (die eveneens lid is van het College van Bestuur van de HvA) voor.

Om de HvA-gemeenschap inspraak te geven in de profielschetsen heeft de CMR een peiling gehouden onder de HvA-gemeenschap. De peiling is gestart op maandag 28 september 12:00 uur en is dinsdag 6 oktober om 18:00 uur gesloten. Tijdens deze periode hebben medewerkers en studenten uit de medezeggenschap de HvA-gemeenschap op diverse HvA-locaties persoonlijk benaderd om input op te halen en de peiling bekendheid te geven. In totaal heeft de CMR 590 reacties ontvangen, waarvan 415 afkomstig van HvA- studenten en 154 van HvA-medewerkers. De overige 21 reacties kwamen van buiten de HvA-gemeenschap.

In de peiling werd gevraagd naar het belang van de profielschets, de waardering van specifieke competenties en respondenten konden vrije suggesties insturen. Uit de peiling blijkt dat medewerkers de profielschetsen net iets belangrijker vinden dan studenten, zij kennen hier een gemiddelde score van 7.9 (op een schaal van 1 tot 10) toe waar dat bij studenten 6.5 is. Daarnaast worden de competenties ‘dienstbaar leiderschap’ en ‘daadkrachtig teambuilder’ het belangrijkst geacht. De competentie ‘academisch statuur’ scoort het laagst. Voor gedetailleerdere informatie verwijst de CMR u graag naar het rapport.

De CMR is verheugd deze positieve, eerste reactie in een vroeg stadium aan de Raad van Toezicht HvA-UvA (RvT) te kunnen geven en bedankt de HvA-gemeenschap voor diens bijdrage. De uitslag en het rapport van de peiling zijn samen met een begeleidende mail apart aan de RvT verzonden. Uiterlijk dinsdag 13 oktober stuurt de CMR zijn definitieve reactie aan de RvT.

Download rapport: Klikhier