Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Instemmingsrecht CMR over profiel nieuwe CvB-leden

Geef je mening over het profiel van nieuwe CvB-leden

30 sep 2015 15:00 | Medezeggenschap

Dit najaar kiezen HvA en UvA een nieuwe voorzitter voor het College van Bestuur (CVB) en gaat de Universiteit van Amsterdam (UVA) op zoek naar een nieuwe Rector Magnificus. Als student of medewerker kun jij jouw mening laten horen over wat deze persoon ‘in huis moet hebben’. Met jouw hulp zorgen we ervoor dat deze vacatures straks worden ingevuld door de ‘juiste’ persoon.

Snelle online peiling, of bezoek de CMR-personen
Je kunt je mening op twee verschillende manieren uiten. Zo kun je tussen 28 september en 5 oktober binnen twee minuten een online peiling hier invullen. Een andere optie om iets uitgebreider in gesprek te gaan is één van de medezeggenschapspersonen aan te spreken op de verschillende HvA-locaties. Ook daar kun je aangeven hoe jij tegen de huidige profielschetsen aankijkt.

Instemmingsrecht

Na de bezetting van het Maagdenhuis en de daarop volgende gesprekken over de rol van medezeggenschap binnen de HvA en UvA begin dit jaar heeft de Centrale Medezeggenschapsraad instemmingsrecht gekregen op de profielschetsen voor het College van Bestuur. Dit houdt in dat de CMR mede mag bepalen waaraan deze ‘juiste’ personen aan moeten voldoen. De CMR vindt het belangrijk daar zoveel mogelijk medewerkers en studenten bij te betrekken. Ook als jij de profielschets die nu wordt voorgesteld goed vindt, is het van belang dat jij dit laat weten. Laat ook dan je stem horen.

Vervolg

Na het invullen van deze peiling inventariseert de CMR of medewerkers en studenten het eens zijn met de huidige profielschets of dat er nog wat verbeterd kan worden. Dit geldt ook voor de meningen die zijn geuit bij de kraampjes in de domeinen. De CMR bundelt alle reacties en neemt deze mee in haar besluit over de profielschetsen. Jouw mening is dus echt van belang.

Conceptprofiel Voorzitter College van bestuur

Conceptprofiel Rector Magnificus (UvA)