Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR positief over transitieplannen

13 okt 2015 20:00 | Medezeggenschap

De CMR heeft in de vergadering van 13 oktober met de HvA-rector gesproken over de laatste versie van de transitieplannen die ter instemming aan de raad voorliggen. De CMR staat positief tegenover de voorliggende plannen maar vindt het belangrijk volledig en zorgvuldig te communiceren over zijn besluit.

De CMR zal in eerste instantie een officiële reactie bezorgen aan de rector. Binnen een termijn van 7 dagen zal dit bericht aangevuld worden met meer informatie.

Update: 15 oktober 2015 17:16
Lees hier de officiële reactie: Brief