Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Studenten grote winnaar verkiezingen medezeggenschap HvA

31 mei 2016 09:22 | Medezeggenschap

Maandag zijn de voorlopige resultaten voor de medezeggenschapsverkiezingen bekendgemaakt. De opkomst bij studenten lag bijna dubbel zo hoog als vorig jaar. Bij medewerkers is de opkomst gedaald.

Van 17 tot en met 27 mei konden studenten en medewerkers stemmen voor de medezeggenschapsverkiezingen aan de HvA. De resultaten werden maandag bekendgemaakt door HvA-rector Huib de Jong tijdens de tweede centrale uitslagenbijeenkomst bij FLOOR in het Kohnstammhuis.  

Faculteiten

Aan vier faculteiten konden studenten stemmen voor de deelraad van hun faculteit. Voor medewerkers vonden deelraadsverkiezingen enkel bij de faculteit Techniek plaats. De faculteit organiseerde voor het eerst sinds 2012 weer verkiezingen en daarbij bracht 66% van de medewerkers een stem uit. De opkomst onder studenten laat bij de facultaire verkiezingen een sterke stijging zien. Aan iedere van de vier faculteiten (FBE, FDMCI, FMR en FOO) waar studenten konden stemmen hebben meer studenten gestemd dan de laatste keer dat er voor die faculteit deelraadsverkiezingen plaatsvonden. De opkomst ligt overal boven de 5%. De faculteit FBE verdubbelt zelfs de opkomst in vergelijking met vorig jaar, daar bracht 13,21% van de studenten een stem uit voor de deelraad. 

Centrale Medezeggenschapsraad

Voor de centrale medezeggenschapsraad lag de opkomst onder medewerkers met 34,99% dit jaar lager dan in 2014 en 2012. Bij studenten is de opkomst dan weer sterk gestegen. Vorig jaar bleef het opkomstpercentage op 4,33% steken, dit jaar stijgt dat naar 7,57%. 

Opkomst studenten gestegen 

In totaal bracht 38,41% van de medewerkers dit jaar een stem uit. Sinds 2012 schommelt het aantal studenten dat bij de medezeggenschapsverkiezingen een stem uitbrengt rond de 4%. In vergelijking met vorig jaar werden echter bijna twee keer zoveel stemmen uitgebracht, de opkomst onder studenten steeg dit jaar naar 8,13%. 

Alle uitslagen en een overzicht van de opkomstpercentages 2012-2016 zijn terug te vinden op de website van het Centraal Stembureau www.kiesmr.hva.nl.