Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Voor elkaar of uit elkaar?

Persbericht van de studentgeleding van de CMR

18 mrt 2016 13:29 | Medezeggenschap

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) bestaat pas sinds 1993. Toen besloten zeven kleine hbo-onderwijsinstellingen een verregaande samenwerking aan te gaan en verder te gaan onder één naam. In 2004, was het fusie denken van onderwijsinstellingen nog niet voorbij, want toen fuseerde de kersverse Hogeschool van Amsterdam met de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na ruim 10 jaar samenwerking is het tijd om de balans op te maken.

In het beleidsstuk ‘Tien jaar institutionele samenwerking’ van de HvA en de UvA, staan een aantal doelen opgenomen die de samenwerking moest verwezenlijken. Deze waren (1) betere doorstroommogelijkheden tussen beide instellingen, (2) het vernieuwen van het onderwijsaanbod en (3) efficiëntie door schaalvoordelen, oftewel samenvoeging van diensten en het vormen van een personele unie. Hiervoor werd één College van Bestuur (CvB) gevormd, waardoor in de beeldvorming de HvA (45.000 studenten) het kleine broertje van de UvA (33.000 studenten) is geworden. Nu, in 2016, treedt een bestuurder van het CvB – dhr. Amman – af, omdat volgens hem na een kritische blik geworpen te hebben, de samenwerking tussen de HvA en de UvA de hiervoor genoemde voordelen niet heeft opgebracht.

Er is echter nog meer om kritisch over te zijn. De cultuurverschillen tussen (de studenten van) de HvA en de UvA blijken erg groot en de doorstroommogelijkheden – één van de doelen aan de start van de samenwerking – blijken niet verbeterd te zijn. Sterker nog: doorstromen vanuit de HvA naar de Vrije Universiteit (VU) blijkt beter te gaan dan doorstromen naar de UvA. De UvA is praktisch om de hoek van de HvA-Amstelcampus te vinden, maar in beleving is dit voor een overgroot deel van de medewerkers en studenten van de HvA een ver-van-mijn-bed-show.

Belangrijke kwesties om over na te denken zijn: hoe groot een onderwijsinstelling mag zijn. Wat zijn de voor- en nadelen van een grotere instelling? Binnen Amsterdam lijkt de slogan ‘ klein binnen groot’ eerder utopie dan realiteit, kijkend naar de huidige manier van werken op de Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen. Er wordt ook te weinig stilgestaan bij de nadelen van schaalvergrotingen in onderwijsland.

Er moet ook worden nagedacht over de risico’s die grootschalige instellingen zoals de HvA en UvA met zich meebrengen. Het ‘too big to fail’-principe begint inmiddels een realistische vorm aan te nemen binnen de HvA-UvA-constructie. Er moet dus worden opgepast dat tienduizenden studenten en medewerkers niet de dupe worden van wanbeleid van een bestuur.

Het is hoogtijd om de samenwerking tussen de HvA en de UvA goed tegen het licht te houden en dat het nieuwe College van Bestuur deze gaat heroverwegen, zoals ook in de profielschets expliciet benoemd is. In dat debat zal de medezeggenschap een prominente rol moeten krijgen om te komen tot een breed gedragen visie.