Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

HvA-studenten:”NS spoort niet!”

3 mrt 2016 16:06 | Medezeggenschap

Studenten van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn niet gewonnen voor het voorstel van de Nederlandse Spoorwegen (NS) om studenten buiten de spits te laten reizen met de trein.

Met 45.000 studenten is de HvA de grootste hogeschool van Nederland. Op centraal niveau behartigt de CMR de belangen van studenten en medewerkers. Hoewel de studentgeleding van de CMR het toejuicht dat de NS het probleem van overvolle spitstreinen wil aanpakken is zij niet gewonnen voor het voorstel van Roger van Boxtel, interim-president van de NS, om lestijden te verschuiven en studenten buiten de spits te laten reizen met de trein.

Eerder gaf ook de vice-voorzitter van het College van Bestuur van de HvA, de heer Hans Amman, tegenover Folia aan het idee ‘sympathiek’ te vinden maar onhaalbaar voor de instelling. De studenten uit de CMR zijn het met Amman eens dat het streven om knelpunten ten aanzien van de lesroostering aan de HvA op te lossen voorgaat op het verhelpen van het spitsprobleem van de NS. Sophie Reusink, HvA-student Media, Informatie & Communicatie en CMR-lid: “Het feit dat de NS nu ook inziet dat dit niet langer kan stemt mij gelukkig. De oplossing daarentegen niet!” Wat de studentgeleding betreft beschikt de HvA over expertise en talent om met de NS mee te denken over een oplossing, maar levert het voorstel van van Boxtel enkel nadelen op voor de HvA-gemeenschap.

Volgens de studenten in de CMR gaat het voorstel voorbij aan de manier waarop studenten hun tijd indelen en kan het plan enkel nadelig uitpakken voor de HvA student community. Sinds de invoering van de wet Studievoorschot, beter bekend als ‘het leenstelsel’, leunen immers steeds meer studenten op hun bijbaan om rond te komen. Bij een aanpassing van de lestijden conform het plan van van Boxtel komt het houden van een bijbaan in de avonduren en in het weekend voor studenten nodeloos onder druk te staan. Daarnaast zijn studenten buiten collegetijden vaak aanwezig op de HvA voor activiteiten in het kader van hun studie of deelname aan het bruisende verenigingsleven, zaken die bij een verschuiving van de lestijden onder druk komen te staan.

Zoë van Beek, HvA-student HBO Rechten en voorzitter van het Studentenoverleg van de CMR: ”Studeren is meer dan alleen colleges volgen, zo is de student community aan onze nieuwe Amstelcampus in volle ontwikkeling. Wanneer de HvA mee zou gaan in het plan van van Boxtel dan zou dat niet alleen negatieve gevolgen hebben voor onze studenten en het studentenleven aan de HvA. Ook onze docenten en het ondersteunend personeel zouden dan geconfronteerd worden met langere werktijden en een verhoogde werkdruk. Dat kan niet de bedoeling zijn van de NS. Het overgrote deel van reizigers tijdens de spits komt van bedrijven. Waarom vraagt van Boxtel niet meteen alle bedrijven om niet meer in de spits te beginnen? De NS spoort niet!”