Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Correspondentie Herbenoeming Voorzitter RvT HvA

1 jun 2016 13:59 | Medezeggenschap

In april is de Centrale Medezeggenschapsraad verzocht advies uit te brengen over de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht HvA. De CMR heeft hierover begin mei advies uitgebracht. Daarna heeft nader overleg plaatsgevonden tussen de CMR en de RvT. Hieronder vind je de laatste brief van de CMR aan de RvT d.d 31 mei, en de reactie van de RvT aan de CMR d.d. 1 juni.