Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

HvA klaar met Maagdenhuis

PERSBERICHT

20 apr 2016 13:24 | Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam vergadert vanaf heden niet meer op het Maagdenhuis. De raad wil zich zo distantieren van politiek spel en benadrukken dat zij de focus op onderwijs verkiest.

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behartigt de belangen van HvA-studenten en –medewerkers. Op dinsdag 19 april kwam de raad bijeen om de actuele ontwikkelingen rond de bestuurscrisis HvA-UvA te bespreken. De raadsleden bespraken onder andere de uitbreiding van het College van Bestuur HvA-UvA met een Chief Financial Officer voor de HvA, en de geplande evaluatie van de samenwerking HvA-UvA. Over deze onderwerpen leven in de raad veel vragen en zorgen die de raad spoedig hoopt te bespreken met de Raad van Toezicht HvA en het College van Bestuur van de hogeschool.

Tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag vernam de CMR het nieuws dat minister Bussemaker heeft besloten de heer Atzo Nicolaï te herbenoemen als voorzitter van de Raden van Toezicht HvA-UvA. De raad had de afgelopen weken veelvuldig contact met de Raad van Toezicht en de voorzitter in het kader van de benoemingsprocedure voor nieuwe leden van het College van Bestuur HvA-UvA, maar was helemaal niet op de hoogte van de herbenoeming van de heer Nicolai. De CMR werd dan ook bijzonder onaangenaam verrast door het nieuws en voelt zich geenszins gekend in het besluit tot herbenoeming. De raad wil zich met klem distantiëren van het politieke spel dat door betrokken bestuurders gespeeld wordt en kiest voor een focus op onderwijs. Om een statement te maken heeft de CMR daarom met onmiddellijke ingang besloten de raadsvergaderingen niet meer op het Maagdenhuis te houden maar op onderwijslocaties van de HvA, dicht bij het primaire proces.

Menno Oldenhof, CMR-voorzitter: ”Het nieuws van de herbenoeming van de heer Nicolaï kwam voor ons totaal onverwacht. Deze herbenoeming komt veel te vroeg, er staat nog geen letter op papier over de evaluatie van de samenwerking HvA-UvA, dit kan zo niet. We voelen ons hier als medezeggenschapsraad niet in gekend. Wat hoopt de minister hiermee te bereiken? Onze raad neemt afstand van het politieke spel dat hier gespeeld wordt, wij kiezen voor de focus op onderwijs en zijn klaar met vergaderen op het Maagdenhuis. Onze volgende vergadering zal plaatsvinden bij HvA-debatcentrum FLOOR op de Amstelcampus.”