Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Verkiezingen medezeggenschap gaan weer van start!

29 mrt 2016 00:00 | Medezeggenschap

Je bent nieuwsgierig, alert en kritisch. Je hebt je eigen mening over de organisatie en de HvA waardeert het bijzonder als je de ideeën over wat er beter kan, ook laat horen. Die mogelijkheid krijg je volop als je deelneemt aan de Medezeggenschapsraad (MR).

De verkiezingen voor de Centrale Medezeggenschapsraad en de deelraden op faculteiten vinden plaats in april en mei 2016. 

De planning van de verkiezingsperiode ziet er als volgt uit:
•    Vanaf maandag 4 april om 9.00 uur kunnen studenten en medewerkers van de HvA zich kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraden. 
•    De kandidaatstellingsperiode sluit op vrijdag 15 april om 16.00 uur.
•    Vanaf dinsdag 17 mei om 9.00 uur vinden de verkiezingen plaats. 
•    De stemperiode eindigt op vrijdag 27 mei om 16.00 uur. 
•    Op maandag 30 mei worden de kandidaten door het Centraal Stembureau geïnformeerd of zij zijn gekozen in de CMR en/of de deelraad.

Tot en met vrijdag 15 april 16.00 uur kun je jezelf opgeven als kandidaat voor de verkiezingen van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en/of de Faculteitsraad (FR) van jouw faculteit. Ga snel naar kiesmr.hva.nl en stel je kandidaat!