Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Gezamenlijk voorstel benoemingsprocedure nieuwe CvB-leden

5 jun 2015 10:00 | Medezeggenschap

​​De Centrale Medezeggenschap HvA-UvA heeft vanochtend een gezamenlijk voorstel voor de benoemingsprocedure van nieuwe CvB-leden bezorgd aan de Raad van Toezicht (RvT).

Naar aanleiding van de recente wijziging in de samenstelling van het College van Bestuur HvA-UvA is de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA, net zoals de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA, samen de Gezamenlijke Vergadering (GV), door de Raden van Toezicht van HvA en UvA gevraagd om advies te geven over de benoemingsprocedure van nieuwe CvB-leden. De raden organiseerden in de afgelopen weken een debat, spraken met leden van de Commissie Governance van de RvT en overlegden met elkaar over een voorstel​.​ (Zie ook ons eerdere bericht en het voorstel van de CMR voor een nieuwe procedure.​)

De brief en het gezamenlijke voorstel werden vanochtend om 9.30 uur bezorgd aan de Raad van Toezicht van HvA-UvA en zijn hieronder te downloaden.