Medezeggenschap

Deelraad Staven en Diensten

De Deelraad Staven en Diensten is het medezeggenschapsorgaan van alle HvA-medewerkers die werkzaam zijn op centraal niveau, bijvoorbeeld de centrale staven en diensten en bestuursondersteuning.

Wij houden ons actief bezig met het beleid van de staven en diensten en vertegenwoordigen onze belangen bij het College van Bestuur. We geven adviezen waar nodig en spelen een belangrijke rol in een aantal zaken met advies- en/of instemmingsrecht.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 21 juni 2019