Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Deelraad Onderwijs en Opvoeding

Welkom bij de deelraad van de faculteit Onderwijs en Opvoeding, de FMR FOO.

Onder nieuws vind je informatie over zaken waar de raad op dit moment mee bezig is.

Algemene informatie zoals leden, (jaar)verslagen, vergaderdata, enz. is te vinden op de informatiepagina van de raad.

Vragen? Neem contact op via fmr-foo@hva.nl.

Deelraad FOO 2018-2019

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 13 maart 2019