Medezeggenschap

Deelraad Onderwijs en Opvoeding

Welkom bij de deelraad van de faculteit Onderwijs en Opvoeding, de FMR FOO.

Onder nieuws vind je informatie over zaken waar de raad op dit moment mee bezig is.

Algemene informatie zoals leden, (jaar)verslagen, vergaderdata, enz. is te vinden op de informatiepagina van de raad .

Vragen? Neem contact op via deelraad-foo@hva.nl.

Faculteitsraad FOO 2020-2021

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 26 november 2021