Medezeggenschap

Leden

De deelraad van de faculteit Recht en Maatschappij wordt gevormd door 9 medewerkers en 9 studenten. Studentleden en medewerkersleden worden voor twee jaar lang benoemd.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Niek Luken – voorzitter

Ineke Vlasman – vicevoorzitter

Freya Huysen – secretaris

Remco Kamlag – penningmeester

Dion Arendse, student Bestuurskunde en secretaris van de deelraad

‘De komende tijd wil ik mij onder andere inzetten voor het vergroten van studentenparticipatie en het versterken van de positie van studieverenigingen. Verder probeer ik altijd zo goed mogelijk de belangen van alle studenten te behartigen en problemen op de faculteit aan te kaarten. ‘

Contact: Schroom niet om een appje of mail te sturen via 06-19535025 of dion.arendse@hva.nl

Faye Baldee, student bestuurskunde.

‘Ik ben bij de deelraad gegaan, omdat ik meer in aanraking wilde komen met de praktijk van beleid en bestuur. Ondertussen heb ik ook gemerkt dat de deelraad me goede handvaten biedt om op te komen voor belangen van studenten. Het heeft me enthousiast gemaakt om echt voor verandering te zorgen, bijvoorbeeld rondom genderneutrale toiletten, bekendheid van studievoorschotmiddelen, inzicht in het werk van een vertrouwenspersoon, etc.’

Contact: Als je een vraag hebt kun je mij altijd mailen: faye.baldee@hva.nl. Een goed idee of een klacht kan ook bij mij terecht!

Froukje Dierckx, docent bij SJD

‘De HvA is zowel een kennisinstituut als een onderwijsinstelling. Ik hou mij op facultair niveau vooral bezig met het onderwijs. Hoe ziet goed onderwijs eruit? Hoe kunnen we dat waarborgen en wat hebben docenten en studenten daarbij nodig? Heb je hierover ideeën of wil je sparren, bel, app of mail mij.’

Contact: f.dierckx@hva.nl / 06 21158809

Fiona Frank, HBO-Rechten

'Medezeggenschap is voor mij belangrijk zodat werknemers en studenten hun stem kunnen laten horen en daadwerkelijk een verschil kunnen maken. Ik kom graag op voor groepen die vaak over het hoofd worden gezien en behartig hun belangen. Ik houd me vooral bezig met inclusie en de inclusieve werkvloer. Daar hoort bij dat ik me ook tegen personeelszaken aan bemoei. Ditzelfde doe ik in de Centrale Medezeggenschapsraad.'

Je kunt me mailen op f.m.frank@hva.nl

Freya Huijsen, student Bestuurskunde en secretaris van de deelraad

Het opkomen voor minderheden en groepen die het nodig hebben staat bij mij in het leven centraal. Ik zet mij daarom in voor een meer inclusieve en diverse leeromgeving op de HvA. Lid zijn van het dagelijks bestuur in de deelraad FMR motiveert mij omdat je als student echt verschil kunt maken. De komende tijd maak ik me dan ook hard voor het ondersteunen van eerste-generatie studenten en het creëren van een veilige sociale- en leeromgeving.

Contact: Voor vragen, klachten, opmerkingen of een gezellig praatje kun je mailen naar: freya.huijsen@hva.nl, of loop eens langs op de 11e verdieping, waar ik vaak ben te vinden!

Ibrahim Kamara, Bestuurskunde

Hoi! Ik ben Ibrahim. Ik ben 19 jaar en studeer Geschiedenis. Sinds dit jaar zit ik in de deelraad van de faculteit. Hoe tof is het om mee te praten en te beslissen over beleids(voorstellen) die betrekking hebben tot jezelf en je medestudenten en vooral in deze tijden waarin studenten veel te vertellen hebben. Om deze redenen besloot ik de deelraad in te gaan nadat er een zetel vrij was gekomen.

Remco Kamlag, roosteraar HBO-Rechten, Toegepaste Psychologie en de Masters masters Urban Management en Legal Management. Penningmeester bij de deelraad.

‘Mijn motivatie om in de medezeggenschap te stappen is mijn interesse in de zaken die spelen in de gehele faculteit, niet alleen mijn eigen vakgebied. Daarnaast wil ik ook de mening van de vele ondersteuners die de faculteit rijk is, door laten klinken.’

Contact: r.kamlag@hva.nl, 06-21156760, Fysiek: WBH 03C06 (zodra we weer aanwezig kunnen zijn natuurlijk)

Niek Luken, student HBO-Rechten en voorzitter Deelraad

‘Ik wil meer kunnen betekenen voor de studenten van mijn faculteit, maar ook zeker voor mijn eigen studie, HBO-Rechten. Met raadswerk doe ik veel ervaring op met het meedenken, meepraten en actie ondernemen met betrekking tot faculteitsbrede onderwerpen/problemen als; begrotingen, studievoorschotsmiddelen, duurzaamheid, verlagen van studiedruk en de vormgeving van het online onderwijs. Hoe meer betrokken je bent, des te leuker het wordt.'

Contact: 06-24484635 // niek.luken@hva.nl 

Rhona Meijer, docent bij Social Work

‘Ik geloof in medezeggenschap, omdat iedereen inspraak mag hebben en elke mening telt! Ik zet me graag in voor een inclusiever opleidings-en werkklimaat, toegankelijker onderwijs en kwalitatief goed onderwijs (ook op afstand)!’

Contact: Tel: 0621157742 Mail: r.meijer4@hva.nl

Maaike Rijken, docent bij Toegepaste Psychologie

‘In de deelraad zit ik in de taskforce Personeel & Organisatie en de taskforce Duurzaamheid.
Vanuit PO draag ik bij aan het onderwerp ‘werkdruk & werkplezier’. Mindfulness cursussen aanbieden aan medewerkers en studenten om veerkracht te verhogen, is een project waar ik aan heb bijgedragen. Verder houd ik me bezig met werken vanuit ‘Strengths’ en het bevorderen van werkplezier vanuit de faculteit. Met de taskforce Duurzaamheid hebben we duurzaamheid op onze A3 gezet, gaat er een pilot starten met de FairPhone en maken we plannen hoe er meer kennis kan komen in het onderwijs omtrent dit actuele thema.’

Contact:  m.rijken@hva.nl Heb je een idee, neem contact met ons op dan gaan we kijken hoe we je daar bij kunnen helpen:)

Rick Schellingerhout, docent bij SPH

‘Sinds eeuwen ben ik al met duurzaamheid bezig. Dit doe ik naast mijn werk, bijvoorbeeld in de politiek. Duurzaamheid is in de deelraad ook mijn belangrijkste activiteit. Bijdragen aan de HvA zo snel mogelijk zo duurzaam mogelijk maken, is mijn doel.’

Contact: 06-21158722. Bel of app gerust. r.b.a.schellingerhout@hva.nl

Ineke Vlasman, docent bij MWD en Social Work en vice-voorzitter deelraad

‘Inspraak: omdat het moet en omdat het kan.’

Contact: i.vlasman@hva.nl

Pieter van Vliet

'In een grote onderwijsorganisatie als de HvA is het noodzakelijk dat de stem van studenten, docenten en ondersteunend personeel meetelt in de manier waarop wij onze leer- en werkgemeenschap vorm en inhoud willen geven. Onze stem is een noodzakelijk tegenwicht tegen een bestuur en management die studenten vooral als klanten en docenten vooral als werknemers zien. Daarom zit ik al jaren in de medezeggenschapsraad van de faculteit en plak ik er, ondanks het bereiken van mijn pensioen, toch nog een jaartje aan vast.'

Contact: p.van.vliet@hva.nl

11 november 2021