Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Deelraad Maatschappij en Recht

De deelraad is het medezeggenschapsorgaan van alle studenten en medewerkers van de faculteit Maatschappij en Recht. In de raad zitten maximaal negen studenten en negen medewerkers. De deelraad heeft dezelfde rechten als de Centrale Medezeggenschapsraad m.u.v. het instemmingsrecht op de begroting. Met de decaan bespreekt de deelraad beleidszaken die het hele domein aangaan en daarmee dus ook de afzonderlijke opleidingen. Denk daarbij aan huisvesting, roostering, personeelsbeleid (taaktoewijzing en werkdruk) en bepaalde artikelen van de OER

De deelraad Maatschappij en Recht heeft een eigen interne website.

Website Faculteitsraad Maatschappij en Recht

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 1 februari 2018