Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Deelraad Maatschappij en Recht

Stel je kandidaat voor de raad! Juist nu.

Wat doet de facultaire deelraad?

De facultaire deelraad (kortweg deelraad of faculteitsraad) is een medezeggenschapsorgaan dat de belangen van studenten en medewerkers van de faculteit Maatschappij en Recht behartigt. De deelraad bestaat uit maximaal negen studenten en negen medewerkers van de faculteit. Zij houden zich bezig met beleidsontwikkelingen die in de faculteit spelen. Denk aan duurzame huisvesting, inclusief personeelsbeleid, werkdruk en natuurlijk goed onderwijs.

Elke vergadering van de deelraad is openbaar en toegankelijk voor studenten en medewerkers. Indien je graag een vergadering wilt bijwonen kan je een mail sturen naar onze ambtelijk secretaris Judith van der Wel (j.van.der.wel@hva.nl) voor meer informatie. Let op: je dient je een week van te voren aan te melden als toehoorder.

Volg ons ook op Instagram via @deelraadfmr

Wie zitten erin?

In de raad zitten maximaal 9 studenten en 9 medewerkers die door studenten en medewerkers van de faculteit verkozen zijn. Vanaf september zijn er weer vacante zetels. Alle studenten en medewerkers van FMR kunnen zich verkiesbaar stellen en stemmen. Jij dus ook!

Waarom in de deelraad?

  • Je zit direct aan tafel met de directie en hebt iets te zeggen namens al je medestudenten/collega's.
  • Je bouwt een geweldig netwerk op en leert veel mensen kennen binnen de HvA.
  • Binnen de raad kun je je specialiseren in jouw interesse. Of je je nu wilt inzetten voor meer duurzaamheid op de faculteit of het juist interessant vindt om de financiën van de faculteit beter te begrijpen, je leert er enorm veel van!
  • Je wordt vrijgeroosterd en krijgt als student een financiële vergoeding of, als medewerker, uren voor je raadswerk.
  • De functie staat goed op je cv.

Hoeveel tijd kost het?

In principe kost het raadswerk je een dagdeel per week, al hangt dit natuurlijk ook van je eigen motivatie en inzet af. Hiervoor word je als student betaald en krijg je als medewerker uren. Bestuursleden van de deelraad krijgen extra uren vergoed. De facultaire deelraad vergadert ongeveer twee keer per maand op donderdagmiddag. Voor deze uren word je vrijgeroosterd.

Met wie werken we samen?

Bij de deelraad van de FMR wordt ook samengewerkt met verschillende partijen binnen de HvA. Zo is er contact met de vier studieverenigingen van de faculteit waaronder Jurista (HBO-Rechten), Octavia (Social Work), Cortex (Toegepaste Psychologie) en BSKA (Bestuurskunde). Ook wordt er samengewerkt met organisaties als SESI die zich inzet voor het bevorderen van een inclusieve leeromgeving, Hva Pride die streeft naar een veilige plek voor de LHBTI+ gemeenschap en Limitless, een platform voor studenten met een functiebeperking. Voor meer informatie over organisaties of platformen binnen de HvA kun je naar hva.nl en kijken onder het kopje ‘studentenplatforms’ of vraag een lid van de deelraad om meer informatie.

Vergaderdata

Datum

(altijd donderdag tenzij anders vermeld)

Type vergadering

Bijzonderheden

26-08-2021

Eerste bijeenkomst deelraad/training

02-09-2021

Voorbereidende vergadering 1

Verkiezing en installatie DB; vorming taskforces

09-09-2021

Faculteitsvergadering met directie 1

Uiterste datum instemming A3 op hoofdlijnen.

23-09-2021

Bijeenkomst taskforces

Formuleren speerpunten: wat willen jullie bereiken dit jaar?

07-10-2021

Voorbereidende vergadering 2

14-10-2021

Voorzittersoverleg taskforces

Voorzitters wisselen uit hoe ze met hun speerpunten aan de slag gaan.

28-10-2021

Faculteitsvergadering met directie 2

04-11-2021

Bijeenkomst taskforces

11-11-2021

Voorbereidende vergadering 3

25-11-2021

Faculteitsvergadering met directie

3

Begroting, A3, SVM: uiterste datum definitieve instemming

02-12-2021

Bijeenkomst taskforces

09-12-2021

Voorbereidende vergadering 4

16 of 20-12-2021

Kerstlunch met directie

13-01-2022

Bijeenkomst taskforces

20-01-2022

Faculteitsvergadering met directie 4

10-02-2022

Voorbereidende vergadering 5

17-02-2022

Voorzittersoverleg taskforces

03-03-2022

Bijeenkomst taskforces

10-03-2022

Faculteitsvergadering met directie 5

17-03-2022

Voorbereidende vergadering 6

31-01-2022

Bijeenkomst taskforces

07-04-2022

Voorbereidende vergadering 7

21-04-2022

Voorbereidende vergadering 8

Bespreking concept- OER’en; Marianne Kok en Jaco Vos worden uitgenodigd om vragen te beantwoorden

28-04-2022

Faculteitsvergadering met directie 6

Stemming OER’en FMR

19-05-2022

Voorbereidende vergadering 9

02-06-2022

Faculteitsvergadering met directie 7

Uiterste datum instemming OER’en FMR

16-06-2022

Voorbereidende vergadering 10

30-06-2022

Faculteitsvergadering met directie 8 (met diner)

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 11 november 2021