Medezeggenschap

Deelraad Maatschappij en Recht

Stel je kandidaat voor de raad!

Wat doet de facultaire deelraad?

De facultaire deelraad (kortweg deelraad of faculteitsraad) is een medezeggenschapsorgaan dat de belangen van studenten en medewerkers van de faculteit Maatschappij en Recht behartigt. De deelraad bestaat uit maximaal negen studenten en negen medewerkers van de faculteit. Zij houden zich bezig met beleidsontwikkelingen die in de faculteit spelen. Denk aan duurzame huisvesting, inclusief personeelsbeleid, werkdruk en natuurlijk goed onderwijs.

Vergadering bijwonen?

Elke vergadering van de deelraad is openbaar en toegankelijk voor studenten en medewerkers. Wil je een vergadering bijwonen? Stuur een mail naar deelraadfmr@hva.nl. Zie de vergaderdata hieronder.

Wie zitten erin?

In de raad zitten maximaal 9 studenten en 9 medewerkers die door studenten en medewerkers van de faculteit verkozen zijn. Alle studenten en medewerkers van FMR kunnen zich verkiesbaar stellen en stemmen. Jij dus ook!

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Waarom in de deelraad?

  • Je zit aan tafel met de directie en hebt iets te zeggen namens al je medestudenten/collega's.
  • Je bouwt een netwerk op en leert veel mensen kennen binnen de HvA.
  • Binnen de raad kun je je inzetten voor wat jij belangrijk vindt. Of je je nu wilt hardmaken voor meer duurzaamheid op de faculteit of het juist interessant vindt om de financiën van de faculteit beter te begrijpen, je leert er enorm veel van!
  • Je wordt vrijgeroosterd en krijgt als student een financiële vergoeding of, als medewerker, uren voor je raadswerk.
  • De functie staat goed op je cv.

Ook in de deelraad?

Tijdens de kandidaatstellingsperiode kun je je verkiesbaar stellen voor de deelraad. Op dit moment zijn er nog zetels voor studentleden beschikbaar. Je kunt daarom nu al waarnemend lid worden. Je hebt dan geen stemrecht, maar kunt wel meepraten in de raad. Interesse? Mail j.van.der.wel@hva.nl

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Hoeveel tijd kost het?

In principe kost het raadswerk je een dagdeel per week. Hiervoor word je als student betaald en krijg je als medewerker uren. Bestuursleden van de deelraad krijgen extra uren vergoed. De facultaire deelraad vergadert ongeveer twee keer per maand op donderdagmiddag. Voor deze uren word je vrijgeroosterd.

Met wie werkt de deelraad samen?

De deelraad van de FMR werkt samen met verschillende partijen binnen de HvA. We hebben contact met de vier studieverenigingen van de faculteit, waaronder Jurista (HBO-Rechten), Octavia (Social Work), Cortex (Toegepaste Psychologie) en BSKA (Bestuurskunde). Ook werken we samen met organisaties als SESI (voor een inclusievere leeromgeving, Hva Pride (voor een veilige plek voor de LHBTI+ gemeenschap) en Limitless (een platform voor studenten met een functiebeperking).

Vergaderdata

Datum

(altijd donderdag van 15.00-17.30 u)

Type vergadering

Bijzonderheden

01-09-2022

Eerste kennismakingsbijeenkomst

Directie schuift aan bij lunch

08-09-2022

Deelraadsvergadering met directie 1

Verkiezing en installatie DB; vorming taskforces

15-09-2022

Voorbereidende deelraadsvergadering 1

Wat wil de raad bereiken dit jaar? Formuleren speerpunten en kiezen van een voorzitter per taskforce.

22-09-2022

Voorbereidende deelraadsvergadering 2

06-10-2022

Deelraadsvergadering met directie 2

27-10-2022

Voorbereidende deelraadsvergadering 3

03-11-2022

Deelraadsvergadering met directie 3

17-11-2022

Voorbereidende deelraadsvergadering 4

01-12-2022

Deelraadsvergadering met directie 4

Definitieve stemming over Begroting en SVM.

15-12-2022

Voorbereidende deelraadsvergadering 5

19-01-2023

Deelraadsvergadering met directie 5

02-02-2023

Voorbereidende deelraadsvergadering 6

16-02-2023

Deelraadsvergadering met directie 6

09-03-2023

Voorbereidende deelraadsvergadering 7

23-03-2023

Deelraadsvergadering met directie 7

06-04-2023

Voorbereidende deelraadsvergadering 8

20-04-2023

Voorbereidende deelraadsvergadering 9

11-05-2023

Deelraadsvergadering met directie 8

Eerste stemming OER’en

25-05-2023

Voorbereidende deelraadsvergadering 10

01-06-2023

Deelraadsvergadering met directie 9

Definitieve stemming OER’en (laatste mogelijkheid)

07-06-2023

Voorbereidende deelraadsvergadering 11

29-06-2023

Deelraadsvergadering met directie (aansluitend diner)

Laatste vergadering

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 17 november 2022