Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Deelraad Maatschappij en Recht

De deelraad of faculteitsraad is er voor alle studenten en medewerkers van de faculteit Maatschappij en Recht (FMR). Als er een probleem speelt op de faculteit, kun je hier terecht. Denk bijvoorbeeld aan missende voorzieningen voor studenten, werk- of studiedruk en de diversiteit van medewerkers op de faculteit. Ook mogen de raadsleden advies geven en stemmen over beleidsstukken, zoals de begroting.

Op de website van de deelraad vind je meer informatie.

OC-platform

In het OC-platform komen alle opleidingscommissies (OC’s) van FMR samen om kennis te delen en tips uit te wisselen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Priscilla de Meij, p.l.d.de.meij@hva.nl

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 31 oktober 2019