Medezeggenschap

Deelraad Gezondheid

Welkom op de pagina van de deelraad medezeggenschap van de faculteit Gezondheid.

De deelraad is het medezeggenschapsorgaan van alle studenten en medewerkers van de faculteit Gezondheid. In de deelraad zitten maximaal negen studenten en negen medewerkers die zich bezighouden met verschillende beleidszaken en het adviseren van de decaan, Wilma Scholte op Reimer. Denk hierbij aan de huisvesting, roostering, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en werkdruk. Ook heeft de deelraad instemmingsrecht in diverse artikelen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Dit is een reglement dat van belang is voor de studeerbaarheid van de student en de werkdruk van de docent.

Algemene informatie over de leden, vergaderdata, notulen etc. zijn te vinden op de informatiepagina van de deelraad.

Neem voor de laatste ontwikkelingen een kijkje op onze nieuwspagina, Facebook, Instagram en ons medezeggenschapsbord op de begane grond naast de Cura.

Zelf actief worden in de deelraad of heb je een vraag?

Neem contact op met onze ambtelijk secretaris Jim Voorzee, via fmr-fg@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 13 september 2019