Medezeggenschap

Deelraden

Iedere faculteit van de hogeschool heeft een deelraad die de belangen van de studenten en medewerkers in het overleg met het faculteitsbestuur. Daarnaast is er een aparte deelraad voor de centrale staven en diensten.

In totaal heeft de HvA 8 deelraden. Deelraden worden gevormd door studenten en medewerkers. In de deelraad Staven en Diensten zetelen enkel medewerkers.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 21 januari 2019