Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Deelraad Business en Economie

Welkom op de pagina van de deelraad Faculteit Business en Economie!

Leden van de deelraad FBE

De deelraad FBE behartigt de belangen van studenten en medewerkers van de Faculteit Business en Economie.

Hier vind je het laatste nieuws, de agenda's en verslagen van de raadsvergaderingen, de jaarplanning en het ledenoverzicht. Volg ons ook op Instagram @deelraad.fbe

Heb je een vraag aan de leden van de deelraad? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris.

De volgende medezeggenschapsverkiezingen staan gepland in het voorjaar van 2022. Studenten en medewerkers van de faculteit kunnen zich dan weer verkiesbaar stellen.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 7 september 2021