Medezeggenschap

Volgteams van de CMR

De CMR heeft een aantal volgteams. Het CvB kan de CMR vragen om input te leveren op een bepaald dossier en dat vervolgens te volgen. Het volgteam bestaat uit leden van de CMR.

De CMR heeft op dit moment de volgende volgteams:

- volgteam analyse onderwijsdata

De volgende leden nemen hieraan deel: Martijn de Coo, Niels Nanning, Anne-Marie Reijnders.

- volgteam informatieveiligheid

De volgende leden nemen hieraan deel: Shermine Asani, Martijn de Coo, Niels Nanning, Sam Toxopeus.

- volgteam kwaliteitsafspraken

De volgende leden nemen hieraan deel: Kees Post, Agnes Tay, Anne-Marie Reijnders, Shermine Asani.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 2 december 2021