Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Vergaderplanning CMR

De CMR vergadert in de regel om de twee weken op de dinsdagmiddag. De CMR-vergaderingen en de vergaderingen met het College van Bestuur zijn in beginsel openbaar en voor iedereen te bezoeken. De CMR vergadert in het Muller-Lulofshuis (7A-04 en 7A-08). Als gevolg van de COVID-19 maatregelen vergadert de CMR voorlopig geheel online.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 28 april 2021