Medezeggenschap

Vergaderplanning CMR

De CMR vergadert in de regel om de twee weken op de dinsdagmiddag. De CMR-vergaderingen en de vergaderingen met het College van Bestuur zijn in beginsel openbaar en voor iedereen te bezoeken. De CMR vergadert in het Muller-Lulofshuis (7A-04 en 7A-08).

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 28 februari 2022