Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Agenda's CMR

In deze map treffen jullie de verschillende vergaderagenda's van de Centrale Medezeggenschapsraad aan.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 24 augustus 2017