Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Agenda overzicht CMR

Hieronder staan de vastgestelde agenda's van de CMR-vergaderingen en de vergaderingen met het College van Bestuur voor het huidige studiejaar.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 25 augustus 2017