Medezeggenschap

Procedures CMR

De CMR heeft een procedure opgesteld voor de voordrachtscommissie van de CMR. De CMR heeft voordrachtsrechten voor leden van de GAC, CBE en KOG. In de bijlage staat de procedure beschreven.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 29 maart 2021