Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Leden

De Centrale medezeggenschapsraad wordt gevormd door 12 studenten en 12 medewerkers. De huidige raadsperiode loopt van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2020.

Naam

Faculteit/functie

Naam

Faculteit/functie

Han Boels FBE (docent en onderzoeker E-commerce) Jasper Bonkestoter FT (student Aviation)
Willem Brouwer FDMCI (docent Informatica en Technische Informatica) Siham Chaara FBE (student Commerciele economie)
Paul Disco FDMCI (docent Marketing) Babet Fontein FDMCI (student CMD)
Chris Kremer FOO (docent Pedagogiek)
Alessandro van Haag
FOO (student Leraar Maatschappijleer 2e graads)
Kees Post FBE (programmamanager Bedrijfseconomie DT) Lisette van der Leeden FBE (student Fiscaal recht en Economie)
Gerlof Donga FDMCI (docent ICT/onderzoeker) Elias Jonk FG (student Fysiotherapie)
Hajar Rifi FG (docent Verpleegkunde) Gijsbert Klijn FBSV (student ALO)
Gerrit Hettema FT (docent Logistiek) Jari Kuipers FBE (student HRM)
Sip Stulp FMR (stagecoordinator en docent Recht) Jeffrey Meijer FMR (student HBO-rechten)
Agnes Tay FBE (docent Bedrijfseconomie) Remus Otten FT (student Engineering)
Mark Thomas O&O (beleidsmedewerker kwaliteit en accreditatie) Tom Buskens FDMCI (student ICT)


De dagelijkse leiding van de raad is in handen van het dagelijks bestuur (DB).

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 25 juni 2020