Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Jaarverslag

Hieronder vind je de jaarverslagen van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 4 september 2019