Medezeggenschap

Instemmingsverzoeken CMR

In deze map treffen jullie de reacties van de Centrale Medezeggenschapsraad aan op instemmingsverzoeken van het College van Bestuur.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 9 november 2018