Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Reacties instemmingsverzoeken CMR

Hieronder volgen de reacties van de Centrale Medezeggenschapsraad op instemmingsverzoeken van het College van Bestuur in studiejaar 2017-2018.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 21 juni 2018