Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Reacties Instemmingsverzoeken CMR

Hieronder staan reacties van de Centrale Medezeggenschapsraad op instemmingsverzoeken van het College van Bestuur vanaf studiejaar 2016-2017.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 25 augustus 2017